Terapia Ręki

Nasze ręce to doskonale wyspecjalizowane narzędzia, którymi posługujemy się każdego dnia. To one umożliwiają rozwój wielu umiejętności tj. pisanie, rysowanie, zabawę, ale przede wszystkim dają nam poczucie samodzielności w czynnościach dnia codziennego.

Terapia ręki ma na celu usprawnianie deficytów małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i samych palców. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dziecka, poprzez dostarczenie wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchownego jak i głębokiego (proprioceptywnego). Mała motoryka to sprawność ruchowa ręki. Dzięki niej dzieci są wstanie wykorzystywać ręce do chwytania i manipulowania przedmiotem, – która jest niezbędna do wykonywania wielu czynności.

Umiejętności dłoni (motoryki małej) są niezwykle ważne dla interakcji z otoczeniem – kontaktu miedzy rówieśnikami i kontaktu dziecka z przedmiotem. Aktywność ta dotyczy nie tylko samej dłoni, ale również poszczególnych ruchów i stabilizacji różnych części kończyny górnej, tułowia i samej dłoni do wykonania określonego zadania (sięganie, chwytanie, manipulacja czy praca oburącz).

Cele terapii ręki:

 • praca nad prawidłowym przyjmowaniem pozycji siedzącej;
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • wspomaganie precyzyjnych ruchów palców;
 • rozwijanie koordynacji obustronnej;
 • poprawa sprawności całej kończyny górnej;
 • doskonalenie chwytu;
 • doskonalenie zdolności skupiania uwagi, wyobraźni i kreatywności;
 • praca nad estetyką ruchu i wykonywanych czynności;
 • doskonalenie techniki pisania;

Dla kogo?

 • dzieci z nadwrażliwością dotykową – unikanie kontaktu z pewnymi fakturami i materiałami;
 • dzieci mające problem z samoobsługą – czynnościami dnia codziennego (ubieranie się, zapinanie guzików);
 • dzieci, które mają problem z koordynacją obu rąk podczas manipulowania przedmiotem;
 • dzieci z wyraźnie obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym.
Terapia manualna
Skip to content