Terapia Manualna

Terapia manualna stosowana w naszym ośrodku Fizjoterapii Neurosemper w Częstochowie- to techniki ręczne, które są wykorzystywane do badania oraz leczenia tkanek wykazujących dysfunkcje. Leczeniu podlegają tu zarówno tkanki nerwowe, mięśniowe jak i stawy. Terapia manualna bo terapia wykonywana rękami terapeuty. W zależności od przyczyny dysfunkcji stosujemy w leczeniu mobilizację stawów lub mobilizację tkanek miękkich i nerwów.

Wszelkie zaburzenia somatyczne wywołujące określone objawy mogą mieć przyczynę w tkankach miękkich, okołostawowych – torebce stawowej, więzadłach, mięśniach, strukturach nerwowych oraz w samych stawach.

Leczenie będzie ukierunkowane na struktury wykazujące dysfunkcje. W zależności od problemu zastosujemy mobilizacje stawowe, masaż funkcyjny, głęboki masaż poprzeczny, neuromobilizację, stretching mięśniowy, bądź terapię stabilizującą.

Wszelkie działania w terapii manualnej muszą być poprzedzone rzetelnym badaniem. Terapeuta wykonuje testy różnicujące, funkcjonalne, testuje struktury stawowe i okołostawowe. W razie potrzeby wykonywane jest badanie neurologiczne (zwłaszcza w przypadku podejrzenia zaburzeń ze strony kręgosłupa lub Ośrodkowego Układu Nerwowego). Badania mogą być wsparte diagnostyką obrazową: badanie RTG, tomografia komputerowa TK, rezonans magnetyczny MRI. W szczególnych przypadkach stosujemy testy bezpieczeństwa. W razie ich pozytywnego wyniku konieczna jest konsultacja lekarska.

Dobrze wykonane badanie i dobrze przeprowadzony wywiad z pacjentem pozwolą na szybkie i efektywne przeprowadzenie leczenia.

Terapia manualna
Skip to content