NDT Bobath Baby

Metoda Bobath, którą stosuje Ośrodek rehabilitacji Neurosemper Częstochowa, jest metodą neurorozwojową dla dzieci i dorosłych zapoczątkowana w latach 40. XX wieku przez małżeństwo Berthe i Karela Bobath. Obecnie ciągle dynamicznie się rozwija i nigdy nie można jej ułożyć w sztywne ramy. Bobath to nie tylko to co dzieje się w gabinecie proponowane przez pracę terapeuty ale odpowiednie zachowania bliskich i dostosowanie środowiska do potrzeb i możliwości pacjenta.

Głównymi założeniami metody Bobath jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju aby mogło samodzielnie uczestniczyć w codziennych czynnościach na tyle na ile pozwala uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego.

Główne zasady terapii według koncepcji Bobath

  • wyciszanie nieprawidłowych odruchów;
  • wyzwalanie ruchów mocno zbliżonych do prawidłowych przez prowadzenie ruchu za pomocą punktów kluczowych;
  • wpływanie na napięcie mięśniowe, wykorzystując odpowiednie techniki możemy je odpowiednio podnieść lub obniżyć w zależności od potrzeb;
  • przełożenie zdobytych umiejętności na życie codzienne.

Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.

Podejście w koncepcji NDT-Bobath daje silne podstawy w usprawnianiu dzieci i niemowląt ponieważ łatwo przenieść je na grunt życia codziennego. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów wypracowywanych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.

W ośrodku rehabilitacyjnym Neurosemper Częstochowa metodą fizjoterapii -Bobath Baby pracuje mgr Rafał Kalota oraz mgr Klaudia Gutowska.

NDT Bobath Baby
Skip to content