Diagnoza niemowląt według metody Prechtla

Metoda Prechtla służy do najwcześniejszego diagnozowania uszkodzenia lub niedojrzałości Centralnego Układu Nerwowego. Odbywa się przez obserwację globalnych wzorców ruchowych. Obserwacja ta polega na nakręcaniu krótkich, kilkuminutowych filmików, z udziałem dziecka w jego naturalnych warunkach, bez niczyjej ingerencji.

Znane są powszechne, standardowe wzorce zachowań dzieci na całym świecie wypracowane przez prof.Prechtla. Te globalne wskaźniki są bardzo charakterystyczne już w drugim miesiącu życia malucha- tzw. fridgety movements. To właśnie dzięki tym odruchom, odwołując się do ogólnie przyjętych norm, można już w ciągu trzech miesięcy zdiagnozować ewentualne odchylenia czy zaburzenia w fizjologicznym rozwoju dziecka, mającym swoje źródło w ośrodkowym układzie nerwowym. I do tego właśnie służy kręcenie filmów. Drobne odruchy dziecka- poruszenie palcem, rączką, nóżką czy główką wiele mówi o poprawności jego rozwoju. To czy nie robi tego nad wyraz chaotycznie, nagle, czy nie występują drgawki czy spięcia.

Metoda Prechtla jest stosunkowo czułym i specyficznym narzędziem diagnostycznym (98% skuteczności) w porównaniu z innymi, tradycyjnymi metodami oceny takimi jak USG czy rezonans magnetyczny. Ponadto, jest to narzędzie łatwo dostępne, tanie i nieinwazyjne, gdyż do oceny specjalista potrzebuje 10-minutowe nagranie ruchów spontanicznych dziecka w pozycji supinacyjnej. Materiał taki, może być zatem dostarczony przez rodziców, którzy dokonają nagrania tradycyjną kamerą w warunkach domowych.

Diagnoza niemowląt według metody Prechtla
Skip to content