Terapia metodą Vojty

Metoda Vojty została opracowana przez prof. Vaclava Vojtę i ma na celu aktywizację tzw. odruchowej lokomocji człowieka. Wielokrotne powtarzanie ćwiczeń powoduje, że obszary mózgu odpowiedzialne za ruch kodują prawidłowe schematy, które z czasem dziecko wykorzystuje w swojej spontanicznej motoryce.

Mięśnie, które do tej pory pracowały niewłaściwie lub nie pracowały wcale, dzięki stymulacji zachowują się prawidłowo. W metodzie Vojty ćwiczenia pobudzają do działania mózg i zakodowane w nim wrodzone wzorce ruchowe, co powoduje dotarcie do przyczyn problemu dziecka, a nie jedynie niwelacji widocznych objawów.

Rehabilitacja metodą Vojty gwarantuje poprawę stanu zdrowia osób z następującymi schorzeniami:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego – mózgowe porażenie dziecięce;
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa;
  • asymetria ułożeniowa;
  • kręcz szyi;
  • dysplazja stawów biodrowych;
  • uszkodzenie splotu ramiennego;
  • wodogłowie;
  • zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, Pradego-Williego i inne);
  • artrogrypoza – skoliozy i wady postawy;
  • u osób dorosłych (po udarze, urazach rdzenia kręgowego i innych).

W ośrodku rehabilitacyjnym Neurosemper Częstochowa metodą fizjoterapii – Vojta pracuje mgr Piotr Depta.

Rehabilitacja metodą Vojty
Skip to content