Prawa pacjenta

  1. Nie ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
  2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych
  3. Uzyskanie wydruku i wersji elektronicznej danych pacjenta na nośniku odbywa się na podstawie podania złożonego przez pacjenta. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta należy ustalić z terapeutą prowadzącym
  4. Wydanie wydruku dokumentacji medycznej w siedzibie następuje bezzwłocznie w formie fizycznej w formacie A4 lub elektronicznej z użyciem nośnika zewnętrznego (pendrive) na podstawie podania pacjenta

Dodatkowe informacje

Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 2019

NeuroSemper Piotr Depta Rafał Kalota S.C. ogłasza nabór do projektu „Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców”. Projekt przewiduje objęcie wsparciem rodziców i dzieci z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji,...

Zaproszenie na Spotkanie z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do ośrodka NEURO SEMPER  dnia 1 czerwca 2019 na spotkanie z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek. Angelika jest podróżniczką, pasjonatką podwodnego świata i górskich wyzwań. Występuje jako prelegentka, inspirując...

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 2019

NeuroSemper Piotr Depta Rafał Kalota S.C. ogłasza nabór do projektu „Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców”. Projekt przewiduje objęcie wsparciem rodziców i dzieci z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji,...

Skip to content