Neurologopedia

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Głównymi kierunkami pracy są przede wszystkim terapia mowy dzieci i osób niemówiących oraz terapia karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Terapia Neurologopedyczna skierowana jest głównie dla osób u których występują:

 • opóźniony rozwój mowy;
 • upośledzenie umysłowe różnego stopnia;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • zespoły genetyczne;
 • zaburzenia ze spectrum Autyzmu;
 • brak zdolności komunikacyjnych związanych z urazami czaszkowo-mózgowymi, zmianami neurologicznymi czy wadą słuchu;
 • brak możliwości posługiwania się mową werbalną;
 • zaburzenia mowy po urazie lub udarze mózgu (afazja, dyzartria);
 • problemy z jedzeniem: trudności z gryzieniem, żuciem, połykaniem pokarmów, preferencje dotyczące
 • konsystencji pokarmów;
 • nadmierne ślinienie;
 • wady wymowy.

Od pierwszych tygodni życia pod opieką logopedy powinny znaleźć się dzieci z tzw. grup ryzyka (wcześniaki, dzieci długo przebywające w inkubatorach, karmione sondą, dzieci ze zdiagnozowanymi wadami anatomicznymi, wadami genetycznymi oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym).

Z zajęć z neurologopedii można skorzystać w naszym ośrodku Neurosemper w Częstochowie.
Pod okiem naszego neurologopedy- mgr Małgorzaty Włodarczyk , surdopedagogika, dzieci zostaną dokładnie zdiagnozowane, aby wprowadzić odpowiednią dla nich terapię logopedyczną.

Neurologopedia
Skip to content