NeuroSemper Piotr Depta Rafał Kalota S.C. ogłasza nabór do projektu „Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców”. Projekt przewiduje objęcie wsparciem rodziców i dzieci z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 dzieci oraz 20 rodziców, zamieszkałych w Subregionie Północnym woj. śląskiego.

Zatem zapraszamy osoby:

Grupa I uczestników projektu: Dzieci:

  • dzieci w wieku 0-18 lat
  • dotknięte niepełnosprawnością/niesamodzielne wymagające długotrwałej rehabilitacji
  • zamieszkałe w Subregionie Północnym woj. śląskiego
  • zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Grupa II uczestników projektu. Rodzice (opiekunowie prawni):

  • rodzice (opiekunowie prawni) dzieci korzystających z usług zdrowotnych w ramach projektu zamieszkali w Subregionie Północnym woj. śląskiego
  • zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 05.09.2019 r. do 30.09.2019 r

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio:

w biurze projektu przy ul. Filomatów 4 lok. 9, biuro czynne od 9:00 – 18:00 oraz na stronie internetowej www.neurosemper.pl
Wymagane dokumenty można składać do dnia 30.09.2019 r. pocztą (liczy się data wpływu) lub bezpośrednio w biurze projektu oraz można wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową www.neurosemper.pl.

Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym w biurze projektu oraz na stronie internetowej Projektodawcy.

W razie pytań lub wątpliwości oraz pomocy w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych można skontaktować się bezpośrednio z biurem projektu przy ul. Filomatów 4 lok. 9 lub telefonicznie pod nr: 531 10 55 10 lub 600 926 158.

Dokumenty do pobrania

Skip to content